Brodcast

Danijela Grubišić, magistra kulture i turizma. Njezini interesi obuhvaćaju rad u civilnom društvu, posebice u segmentu kulturne baštine i ekologije.

Previous post